ĐIỆN TRƯỜNG, ĐIỆN TRƯỜNG CAO ÁP LÀ GÌ?

Từ những hiện tượng tự nhiên như cây trồng dưới các dòng điện cao thế thường xanh tươi hơn, sau cơn dông bão thường trở nên dễ chịu hơn. Đó là do ảnh hưởng của điện trường, điện trường cao áp.

Continue ReadingĐIỆN TRƯỜNG, ĐIỆN TRƯỜNG CAO ÁP LÀ GÌ?